สมัครอบรม

หลักสูตร :
216-1901-1201 35) สร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม Word Press
จำนวนชั่วโมง :
60 ชั่วโมง
รับผู้อบรมจำนวน :
20 คน รับอีก 17 คน
เริ่มฝึกอบรม :
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
เวลาฝึกอบอรม :
เวลา 20:30:00 - 16:30:00 น.
สถานที่อบรม :
วิยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย  
สถานศึกษา :
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
เบอร์โทรศัพท์สถานศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ 042662564  
ติดต่อสอบถาม :
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ธนากรณ์ ปินะพัง โทรศัพท์ 0944900096


ข้อมูลผู้สมัคร  
  - - - -
วัน/เดือน/ปี เกิด :