สมัครอบรม

หลักสูตร :
-1101-1102 2) ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike)
จำนวนชั่วโมง :
30 ชั่วโมง
รับผู้อบรมจำนวน :
20 คน เต็ม
เริ่มฝึกอบรม :
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลาฝึกอบอรม :
เวลา 08:00:00 - 05:00:00 น.
สถานที่อบรม :
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  
สถานศึกษา :
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
เบอร์โทรศัพท์สถานศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ 045 651641  
ติดต่อสอบถาม :
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.สุจิตร พิมพ์โคตร โทรศัพท์ 0652935494


ข้อมูลผู้สมัคร  
  - - - -
วัน/เดือน/ปี เกิด :