สมัครอบรม

หลักสูตร :
101-1104-2215 15) ซ่อมบำรุงประแจ
จำนวนชั่วโมง :
36 ชั่วโมง
รับผู้อบรมจำนวน :
20 คน เต็ม
เริ่มฝึกอบรม :
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
เวลาฝึกอบอรม :
เวลา 08:00:00 - 17:00:00 น.
สถานที่อบรม :
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  
สถานศึกษา :
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
เบอร์โทรศัพท์สถานศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ 0-3848-5202  
ติดต่อสอบถาม :
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.เมธา เกิดแก้ว โทรศัพท์ 0882125738


ข้อมูลผู้สมัคร  
  - - - -
วัน/เดือน/ปี เกิด :