สมัครอบรม

หลักสูตร :
209-1101-1102 2) ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike)
จำนวนชั่วโมง :
30 ชั่วโมง
รับผู้อบรมจำนวน :
20 คน เต็ม
เริ่มฝึกอบรม :
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
เวลาฝึกอบอรม :
เวลา 09:00:00 - 15:00:00 น.
สถานที่อบรม :
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเซกา  
สถานศึกษา :
วิทยาลัยการอาชีพเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
เบอร์โทรศัพท์สถานศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ 04 249 0644  
ติดต่อสอบถาม :
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.วัตรธนา อังคุนันท์ โทรศัพท์ 0854609523


ข้อมูลผู้สมัคร  
  - - - -
วัน/เดือน/ปี เกิด :