สมัครอบรม

หลักสูตร :
181-1901-1101 32) งานติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things
จำนวนชั่วโมง :
30 ชั่วโมง
รับผู้อบรมจำนวน :
20 คน รับอีก 20 คน
เริ่มฝึกอบรม :
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562
เวลาฝึกอบอรม :
เวลา 08:00:00 - 17:00:00 น.
สถานที่อบรม :
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  
สถานศึกษา :
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
เบอร์โทรศัพท์สถานศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ 043798380  
ติดต่อสอบถาม :
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ปรีชา ชาญกาลี โทรศัพท์ 0985769802


ข้อมูลผู้สมัคร  
  - - - -
วัน/เดือน/ปี เกิด :