สมัครอบรม

หลักสูตร :
055-1105-5102 26) งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
จำนวนชั่วโมง :
30 ชั่วโมง
รับผู้อบรมจำนวน :
20 คน เต็ม
เริ่มฝึกอบรม :
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
เวลาฝึกอบอรม :
เวลา 09:00:00 - 16:00:00 น.
สถานที่อบรม :
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง  
สถานศึกษา :
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
เบอร์โทรศัพท์สถานศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ 036708093  
ติดต่อสอบถาม :
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ณัฏฐชัย คุณุกุลเดช โทรศัพท์ 0854241818


ข้อมูลผู้สมัคร  
  - - - -
วัน/เดือน/ปี เกิด :