สมัครอบรม

หลักสูตร :
101-1105-5223 23) การควบคุมระบบน้ำทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
จำนวนชั่วโมง :
60 ชั่วโมง
รับผู้อบรมจำนวน :
20 คน รับอีก 19 คน
เริ่มฝึกอบรม :
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562
เวลาฝึกอบอรม :
เวลา 08:00:00 - 17:00:00 น.
สถานที่อบรม :
วิทยาลัยเทคนิคเย  
สถานศึกษา :
วิทยาลัยเทคนิคเลย จังหวัดเลย  
เบอร์โทรศัพท์สถานศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ 042811591  
ติดต่อสอบถาม :
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.เขตรัฐ จันทิหล้า โทรศัพท์ 0898983318


ข้อมูลผู้สมัคร  
  - - - -
วัน/เดือน/ปี เกิด :