สมัครอบรม

หลักสูตร :
101-1901-1236 36) การควบคุมไฟฟ้าในบ้านด้วย Web Application
จำนวนชั่วโมง :
42 ชั่วโมง
รับผู้อบรมจำนวน :
20 คน รับอีก 19 คน
เริ่มฝึกอบรม :
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
เวลาฝึกอบอรม :
เวลา 08:00:00 - 17:00:00 น.
สถานที่อบรม :
วิทยาลัยเทคนิคเย  
สถานศึกษา :
วิทยาลัยเทคนิคเลย จังหวัดเลย  
เบอร์โทรศัพท์สถานศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ 042811591  
ติดต่อสอบถาม :
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.วรฤทธิ์ คำแก้ว โทรศัพท์ 0862348968


ข้อมูลผู้สมัคร  
  - - - -
วัน/เดือน/ปี เกิด :