สมัครอบรม

หลักสูตร :
408-1901-1236 36) การควบคุมไฟฟ้าในบ้านด้วย Web Application
จำนวนชั่วโมง :
42 ชั่วโมง
รับผู้อบรมจำนวน :
20 คน รับอีก 11 คน
เริ่มฝึกอบรม :
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562
เวลาฝึกอบอรม :
เวลา 08:30:00 - 16:30:00 น.
สถานที่อบรม :
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  
สถานศึกษา :
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จังหวัดตรัง  
เบอร์โทรศัพท์สถานศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ 075-271495  
ติดต่อสอบถาม :
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ทศพร มากบรรจง โทรศัพท์ 0858982956


ข้อมูลผู้สมัคร  
  - - - -
วัน/เดือน/ปี เกิด :