สมัครอบรม

หลักสูตร :
408-1105-5126 26) งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
จำนวนชั่วโมง :
30 ชั่วโมง
รับผู้อบรมจำนวน :
20 คน รับอีก 2 คน
เริ่มฝึกอบรม :
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
เวลาฝึกอบอรม :
เวลา 08:30:00 - 15:30:00 น.
สถานที่อบรม :
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  
สถานศึกษา :
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จังหวัดตรัง  
เบอร์โทรศัพท์สถานศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ 075-271495  
ติดต่อสอบถาม :
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.มณีรินทร์ นิลตีบ โทรศัพท์ 0831721905


ข้อมูลผู้สมัคร  
  - - - -
วัน/เดือน/ปี เกิด :