โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E)
ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
3 Users online
สถานะระบบ
เปิดระบบ

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 02 281 5555 ต่อ 1409
 
คู่มือการใช้งาน
   นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร และลงสมัครอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้ที่สถานศึกษาที่เปิดรับสมัครรายละเอียดโครงการ


สมัครอบรม


ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

สมัครอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E)
ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ค้นหาจากจังหวัด :


มีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครอยู่ขณะนี้ 131 หลักสูตร
ลำดับ
หลักสูตรที่เปิดอบรม
เวลาฝึก
อบรม
(ชม.)
วันที่รับสมัคร
วันที่อบรม
กลุ่ม/ห้อง
จำนวน
สถานศึกษา
1
099-1901-1111 งานแจ้งเตือนอัคคีภัยบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝังตัว
30
วันนี้ - 5 ก.พ. 2561
5 ก.พ. - 5 พ.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
2
101-1105-3101 ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ DUO โดยใช้ U-LNB เทคโนโลยีสำหรับความคมชัดสูง รับอีก 20 คน
6
วันนี้ - 26 มี.ค. 2561
26 มี.ค. - 11 พ.ค. 2561
A
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จ.นครพนม
3
101-1702-1102 จัดการงานห้องพักแบบโฮมสเตย์ รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 26 มี.ค. 2561
26 มี.ค. - 11 พ.ค. 2561
B
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จ.นครพนม
4
070-1105-3101 ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ DUO โดยใช้ U-LNB เทคโนโลยีสำหรับความคมชัดสูง (6 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
6
วันนี้ - 26 มี.ค. 2561
26 มี.ค. - 26 มี.ค. 2561
1/1
20 คน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด จ.ตราด
5
232-1105-3102 ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ DUO โดยใช้ U-LNB เทคโนโลยีสำหรับความคมชัดสูง (6 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
6
วันนี้ - 26 มี.ค. 2561
26 มี.ค. - 11 เม.ย. 2561
A
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
6
232-1108-1103 บริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ (24 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
24
วันนี้ - 26 มี.ค. 2561
26 มี.ค. - 11 พ.ค. 2561
A
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
7
299-1101-8301 ช่างขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ำยาสมัยใหม รับอีก 20 คน
75
วันนี้ - 25 มี.ค. 2561
26 มี.ค. - 9 เม.ย. 2561
1/1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
8
299-1105-3102 ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ DUO โดยใช้ U-LNB เทคโนโลยีสำหรับความคมชัดสูง รับอีก 20 คน
6
วันนี้ - 25 มี.ค. 2561
26 มี.ค. - 26 มี.ค. 2561
1/1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
9
299-1402-2105 อาหารไทยแห่งอนาคต รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 25 มี.ค. 2561
26 มี.ค. - 30 มี.ค. 2561
1/1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
10
101-1504-1203 การปลูกพืชผักด้วยแสงอาทิตย์เทียม รับอีก 20 คน
36
วันนี้ - 26 มี.ค. 2561
26 มี.ค. - 11 พ.ค. 2561
C
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จ.นครพนม
11
101-1106-1104 เขียนแบบและทำรายละเอียดงานโครงสร้างด้วยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ (BMI) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 26 มี.ค. 2561
26 มี.ค. - 11 พ.ค. 2561
D
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จ.นครพนม
12
232-1101-1101 ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike) (30 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 27 มี.ค. 2561
27 มี.ค. - 30 มี.ค. 2561
A
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
13
299-1702-1104 มัคคุเทศน์ท้องถิ่น รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 26 มี.ค. 2561
27 มี.ค. - 31 มี.ค. 2561
1/1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
14
111-1105-3102 ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ DUO โดยใช้ U-LNB เทคโนโลยีสำหรับความคมชัดสูง รับอีก 1 คน
6
วันนี้ - 28 มี.ค. 2561
28 มี.ค. - 28 มี.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จ.นครราชสีมา
15
045-1702-1101 มัคคุเทศน์ท้องถิ่น รับอีก 16 คน
30
วันนี้ - 29 มี.ค. 2561
29 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
มัคคุเทศน์ 1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ.สระบุรี
16
244-1101-1201 ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่(Big bike)
60
วันนี้ - 20 มี.ค. 2561
30 มี.ค. - 11 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพสอง จ.แพร่
17
101-1102-1101 ช่างควบคุมเครื่องกล CNC (Computer Numerical Control)
30
วันนี้ - 1 เม.ย. 2561
1 เม.ย. - 29 เม.ย. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ.นครราชสีมา
18
100-1108-1102 บริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ รับอีก 20 คน
24
วันนี้ - 23 มี.ค. 2561
2 เม.ย. - 4 เม.ย. 2561
A
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จ.นครนายก
19
133-1108-1118 บริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ รับอีก 20 คน
24
วันนี้ - 2 เม.ย. 2561
2 เม.ย. - 6 เม.ย. 2561
บริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
20
100-1504-1201 การปลูกพืชผักด้วยแสงอาทิตย์เทียม รับอีก 20 คน
36
วันนี้ - 23 มี.ค. 2561
2 เม.ย. - 9 เม.ย. 2561
A
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จ.นครนายก
21
371-1901-1101 ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 2 เม.ย. 2561
2 เม.ย. - 6 เม.ย. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
22
299-1108-1103 บริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ รับอีก 20 คน
24
วันนี้ - 2 เม.ย. 2561
3 เม.ย. - 6 เม.ย. 2561
1/1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
23
399-1402-2112 อาหารหวานไทยแห่งอนาคต
30
วันนี้ - 3 เม.ย. 2561
4 เม.ย. - 18 เม.ย. 2561
อาหารหวานไทยแห่งอนาคต ห้อง 1
20 คน
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง จ.พัทลุง
24
045-1702-3201 ภาษาอังกฤษในงานมัคุเทศก์ 2 (แนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 4 เม.ย. 2561
4 เม.ย. - 10 เม.ย. 2561
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ 1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ.สระบุรี
25
101-1105-5301 งานควบคุมหุ่นยนต์การผลิตในงานอุตสาหกรรม (75 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
75
วันนี้ - 2 เม.ย. 2561
4 เม.ย. - 24 เม.ย. 2561
ระบบงานควบคุม
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จ.ชลบุรี
26
279-1205-1101 งานตรวจรับสินค้า (Good Receiving)
30
วันนี้ - 7 เม.ย. 2561
7 เม.ย. - 19 เม.ย. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคตาก จ.ตาก
27
270-1105-3101 ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ DUO โดยใช้ U-LNB เทคโนโลยีสำหรับความคมชัดสูง รับอีก 17 คน
6
วันนี้ - 8 เม.ย. 2561
8 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
28
347-1901-1142 ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things
30
วันนี้ - 9 เม.ย. 2561
9 เม.ย. - 12 เม.ย. 2561
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จ.ภูเก็ต
29
111-1108-1103 บริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์
24
วันนี้ - 10 เม.ย. 2561
10 เม.ย. - 24 เม.ย. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จ.นครราชสีมา
30
279-1901-1101 ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things
30
วันนี้ - 17 เม.ย. 2561
17 เม.ย. - 20 เม.ย. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคตาก จ.ตาก
31
133-1402-2132 อาหารหวานไทยแห่งอนาคต รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 18 เม.ย. 2561
18 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
อาหารหวานไทยแห่งอนาคต
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
32
108-1501-1201 ผลิตเพาะพันธุ์กล้าอ้อยโดยใช้ตาอ้อย (เพิ่มปริมาณและปราศจากโรค) (51 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
51
วันนี้ - 17 เม.ย. 2561
18 เม.ย. - 25 เม.ย. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จ.สระแก้ว
33
174-1101-8301 ช่างขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ำยาสมัยใหม
75
วันนี้ - 18 เม.ย. 2561
18 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จ.ขอนแก่น
34
099-1106-1107 เขียนแบบและทำรายละเอียดงานโครงสร้างด้วยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ (BMI)
30
วันนี้ - 18 เม.ย. 2561
18 เม.ย. - 21 เม.ย. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
35
176-1105-5301 งานควบคุมหุ่นยนต์การผลิตในงานอุตสาหกรรม รับอีก 19 คน
75
วันนี้ - 19 เม.ย. 2561
19 เม.ย. - 27 เม.ย. 2561
A
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
36
099-1901-1106 งานแจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกยามวิกาลบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว
30
วันนี้ - 19 เม.ย. 2561
19 เม.ย. - 22 เม.ย. 2561
1/1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
37
111-1703-2204 ภาษาอังกฤษในงานมัคุเทศก์ 1 (แนะนำที่พักนักท่องเที่ยวโดยใช้ ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ ) รับอีก 20 คน
42
วันนี้ - 20 เม.ย. 2561
20 เม.ย. - 5 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จ.นครราชสีมา
38
250-1108-1101 บริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ รับอีก 20 คน
24
วันนี้ - 20 เม.ย. 2561
20 เม.ย. - 23 เม.ย. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จ.เชียงราย
39
099-1105-5304 งานควบคุมหุ่นยนต์การผลิตในงานอุตสาหกรรม
75
วันนี้ - 13 เม.ย. 2561
20 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
40
279-1105-31 ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ DUO โดยใช้ U-LNB เทคโนโลยีสำหรับความคมชัดสูง
6
วันนี้ - 21 เม.ย. 2561
21 เม.ย. - 22 เม.ย. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคตาก จ.ตาก
41
099-1701-1108 Grooming for Hospitality (บุคลิกภาพสำหรับงานบริการ)
30
วันนี้ - 22 เม.ย. 2561
22 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
42
529-1404-3501 การบริบาลผู้สูงอายุ
150
วันนี้ - 22 เม.ย. 2561
22 เม.ย. - 10 พ.ค. 2561
1/2
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีแทนพล จ.ร้อยเอ็ด
43
190-1101-1101 ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike) (30 ชั่วโมง)
30
วันนี้ - 22 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
ช่างบริการ
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
44
190-1101-1202 ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่(Big bike)
60
วันนี้ - 22 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
ช่างซ่อมจักรยานยนต์
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
45
190-1105-3108 ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ DUO โดยใช้ U-LNB เทคโนโลยีสำหรับความคมชัดสูง (6 ชั่วโมง)
6
วันนี้ - 22 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
46
190-1701-1103 Grooming for Hospitality (บุคลิกภาพสำหรับงานบริการ) (30 ชั่วโมง)
30
วันนี้ - 22 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
การโรงแรม
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
47
190-1901-1106 ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (30 ชั่วโมง)
30
วันนี้ - 22 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
ช่างไฟฟ้ากลุ่ม1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
48
190-1901-1106 ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (30 ชั่วโมง)
30
วันนี้ - 22 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
ช่างไฟฟ้ากลุ่ม2
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
49
192-1402-2132 อาหารหวานไทยแห่งอนาคต
30
วันนี้ - 23 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 27 เม.ย. 2561
กลุ่ม1
20 คน
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
50
505-1101-8314 เทคโนโลยีงานซ่อมตัวถังรถยนต์
75
วันนี้ - 23 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561
A
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จ.เชียงใหม่
51
441-1501-1201 ผลิตเพาะพันธุ์กล้าอ้อยโดยใช้ตาอ้อย (เพิ่มปริมาณและปราศจากโรค)
51
วันนี้ - 23 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 30 เม.ย. 2561
A
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล จ.มุกดาหาร
52
270-1108-1101 บริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ รับอีก 20 คน
24
วันนี้ - 23 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 27 เม.ย. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
53
060-1101-1101 ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike) (30 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 16 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 27 เม.ย. 2561
ช่างยนต์
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จ.ชัยนาท
54
060-1106-1101 เขียนแบบและทำรายละเอียดงานโครงสร้างด้วยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ (BMI) (30 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 16 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 27 เม.ย. 2561
ช่างไฟฟ้า
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จ.ชัยนาท
55
270-1101-8301 ช่างขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ำยาสมัยใหม รับอีก 20 คน
75
วันนี้ - 23 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 8 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
56
058-1402-2101 อาหารไทยแห่งอนาคต รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 23 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 28 เม.ย. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จ.ชัยนาท
57
100-1402-2103 อาหารไทยแห่งอนาคต รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 13 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561
A
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จ.นครนายก
58
159-1202-1101 จัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบแอฟฟิเคชั่นออนไลน์ (30 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 18 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 27 เม.ย. 2561
คธ.ก.1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง จ.นครราชสีมา
59
526-1702-1101 มัคคุเทศน์ท้องถิ่น (30 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 19 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 27 เม.ย. 2561
a
20 คน
เทคโนโลยีพณิชยการนครนายก จ.นครนายก
60
216-1105-3101 ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ DUO โดยใช้ U-LNB เทคโนโลยีสำหรับความคมชัดสูง รับอีก 39 คน
6
วันนี้ - 20 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 30 เม.ย. 2561
2
40 คน
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
61
516-1101-1201 ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่(Big bike)
60
วันนี้ - 22 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561
ห้อง 1 ยานยนต์
20 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน จ.ชัยภูมิ
62
516-1801-1102 ออกแบบลายดอกไม้บนผ้าบาติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
30
วันนี้ - 22 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 27 เม.ย. 2561
ห้อง 2 คอมพิวเตอร์
20 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน จ.ชัยภูมิ
63
518-1801-1101 ออกแบบลายดอกไม้บนผ้าบาติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
30
วันนี้ - 23 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 27 เม.ย. 2561
A001
20 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครไทยอาเซียน จ.ชัยภูมิ
64
518-1402-2101 อาหารไทยแห่งอนาคต
30
วันนี้ - 23 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 27 เม.ย. 2561
ฺB001
20 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครไทยอาเซียน จ.ชัยภูมิ
65
099-1101-8301 เทคโนโลยีงานซ่อมตัวถังรถยนต์
75
วันนี้ - 23 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
66
62-1702-3201 ภาษาอังกฤษในงานมัคุเทศก์ 2 (แนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์)
30
วันนี้ - 24 เม.ย. 2561
24 เม.ย. - 28 เม.ย. 2561
A
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
67
088-1101-9101 ซ่อมบำรุงโกลบวาล์วระบบนิวเมติกส์ รับอีก 19 คน
30
วันนี้ - 19 เม.ย. 2561
24 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561
V-ChEPC
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง
68
099-1702-3210 ภาษาอังกฤษในงานมัคุเทศก์ 2 (แนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์)
30
วันนี้ - 25 เม.ย. 2561
25 เม.ย. - 28 เม.ย. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
69
314-1402-2128 อาหารหวานไทยแห่งอนาคต (30 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 25 เม.ย. 2561
25 เม.ย. - 29 เม.ย. 2561
A
20 คน
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จ.สุพรรณบุรี
70
380-1101-8304 ช่างขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ำยาสมัยใหม
75
วันนี้ - 25 เม.ย. 2561
25 เม.ย. - 8 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จ.ระนอง
71
308-1105-3104 ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ DUO โดยใช้ U-LNB เทคโนโลยีสำหรับความคมชัดสูง รับอีก 20 คน
6
วันนี้ - 25 เม.ย. 2561
26 เม.ย. - 26 เม.ย. 2561
1 กลุ่ม/ห้อง
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จ.นครปฐม
72
099-1202-1109 จัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบแอฟฟิเคชั่นออนไลน์
30
วันนี้ - 28 เม.ย. 2561
28 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
73
350-1105-5333 งานควบคุมหุ่นยนต์การผลิตในงานอุตสาหกรรม รับอีก 18 คน
75
วันนี้ - 28 เม.ย. 2561
28 เม.ย. - 10 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จ.กระบี่
74
108-1501-1201 ผลิตเพาะพันธุ์กล้าอ้อยโดยใช้ตาอ้อย (เพิ่มปริมาณและปราศจากโรค) (51 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
51
วันนี้ - 27 เม.ย. 2561
28 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
2
20 คน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จ.สระแก้ว
75
085-1901-1142 ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (30 ชั่วโมง)
30
วันนี้ - 30 เม.ย. 2561
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม จ.ชลบุรี
76
350-1101-8304 ช่างขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ำยาสมัยใหม รับอีก 1 คน
75
วันนี้ - 30 เม.ย. 2561
30 เม.ย. - 11 พ.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จ.กระบี่
77
350-1104-1319 เทคโนโลยีระบบลิฟต์และการซ่อมบำรุง
75
วันนี้ - 30 เม.ย. 2561
30 เม.ย. - 11 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จ.กระบี่
78
350-1202-1127 จัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบแอฟฟิเคชั่นออนไลน์ รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 30 เม.ย. 2561
30 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จ.กระบี่
79
522-1404-3539 การบริบาลผู้สูงอายุ (150 ชั่วโมง)
150
วันนี้ - 30 เม.ย. 2561
30 เม.ย. - 11 พ.ค. 2561
1/1
20 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา จ.ชลบุรี
80
145-1105-5302 งานควบคุมหุ่นยนต์การผลิตในงานอุตสาหกรรม รับอีก 5 คน
75
วันนี้ - 30 เม.ย. 2561
30 เม.ย. - 10 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
81
024-1701-1101 Grooming for Hospitality (บุคลิกภาพสำหรับงานบริการ) รับอีก 19 คน
30
วันนี้ - 30 เม.ย. 2561
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
82
-1801-1102 ออกแบบลายดอกไม้บนผ้าบาติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (30 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 30 เม.ย. 2561
30 เม.ย. - 4 เม.ย. 2561
02
20 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
83
524-1108-1101 บริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ (24 ชั่วโมง)
24
วันนี้ - 29 เม.ย. 2561
30 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
84
100-1702-3204 ภาษาอังกฤษในงานมัคุเทศก์ 2 (แนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 20 เม.ย. 2561
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
A
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จ.นครนายก
85
150-1105-5217 สร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม (36 ชั่วโมง)
36
วันนี้ - 30 เม.ย. 2561
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
A
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
86
404-1402-2131 อาหารไทยแห่งอนาคต รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 1 พ.ค. 2561
1 พ.ค. - 5 พ.ค. 2561
1/1
20 คน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จ.ตรัง
87
381-1402-2101 อาหารไทยแห่งอนาคต รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 29 เม.ย. 2561
1 พ.ค. - 4 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ.พังงา
88
62-1108-1109 บริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์
24
วันนี้ - 1 พ.ค. 2561
1 พ.ค. - 4 พ.ค. 2561
A
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
89
380-1108-1118 บริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์
24
วันนี้ - 30 เม.ย. 2561
1 พ.ค. - 3 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จ.ระนอง
90
302-1108-1118 บริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์
24
วันนี้ - 1 พ.ค. 2561
1 พ.ค. - 4 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน จ.เพชรบูรณ์
91
024-1108-1101 บริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ รับอีก 18 คน
24
วันนี้ - 30 เม.ย. 2561
1 พ.ค. - 4 พ.ค. 2561
2
20 คน
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
92
156-1702-1104 มัคคุเทศน์ท้องถิ่น (30 ชั่วโมง) รับอีก 7 คน
30
วันนี้ - 1 พ.ค. 2561
1 พ.ค. - 4 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
93
156-1701-1105 Grooming for Hospitality (บุคลิกภาพสำหรับงานบริการ) (30 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 1 พ.ค. 2561
1 พ.ค. - 4 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
94
187-1101-8302 ช่างขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ำยาสมัยใหม
75
วันนี้ - 1 พ.ค. 2561
1 พ.ค. - 11 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
95
302-1101-8314 เทคโนโลยีงานซ่อมตัวถังรถยนต์
75
วันนี้ - 1 พ.ค. 2561
1 พ.ค. - 11 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน จ.เพชรบูรณ์
96
111-1102-1101 ช่างควบคุมเครื่องกล CNC (Computer Numerical Control) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 1 พ.ค. 2561
1 พ.ค. - 5 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จ.นครราชสีมา
97
519-1205-1101 งานตรวจรับสินค้า (Good Receiving) (30 ชั่วโมง)
30
วันนี้ - 1 พ.ค. 2561
2 พ.ค. - 5 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ จ.พัทลุง
98
511-1101-1102 ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 30 เม.ย. 2561
2 พ.ค. - 5 พ.ค. 2561
ยานยนต์สมัยใหม่
20 คน
เทคโนโลยีวีรพัฒน์ จ.นครนายก
99
174-1703-2202 ภาษาอังกฤษในงานมัคุเทศก์ 1 (แนะนำที่พักนักท่องเที่ยวโดยใช้ ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ )
42
วันนี้ - 2 พ.ค. 2561
2 พ.ค. - 9 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จ.ขอนแก่น
100
404-1101-1102 ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 3 พ.ค. 2561
3 พ.ค. - 9 พ.ค. 2561
1/1
20 คน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จ.ตรัง
พบทั้งหมด 131 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1   
 

รายชื่อหลักสูตรที่สอดคล้องกับกลุ่ม New Engine of Growth (First S-Curve)

จำนวน 53 หลักสูตร
ลำดับ
รหัสหลักสูตร
หลักสูตร
กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เวลาฝึกอบรม
เปิดรับสมัคร
1
xxx-1101-11xx
งานวิเคราะห์ปัญหารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ด้วย Diagnosis System
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
2
xxx-1101-11xx
ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
จำนวน 5 กลุ่ม/ห้อง
3
xxx-1101-12xx
ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่(Big bike)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
60 ชั่วโมง
จำนวน 3 กลุ่ม/ห้อง
4
xxx-1101-83xx
ช่างขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ำยาสมัยใหม
  ยานยนต์สมัยใหม่  
75 ชั่วโมง
จำนวน 8 กลุ่ม/ห้อง
5
xxx-1101-91xx
งานบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์เรือเจ็ทสกี YAMAHA รุ่น Wave Runner FZR
  ยานยนต์สมัยใหม่  
15 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
6
xxx-1101-91xx
บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเรือเจ็ตสกี YAMAHA รุ่น Wave Runner FZR
  ยานยนต์สมัยใหม่  
21 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
7
xxx-1105-51xx
ควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้วยสวิตซ์เกียร์ (Hight Voltage Control by Switchgears)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
8
xxx-1101-91xx
ตรวจและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
9
xxx-1101-91xx
ตรวจและบำรุงรักษาแหนบรับไฟฟ้าบนรถไฟฟ้า
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
10
xxx-1101-91xx
งานซ่อมบำรุงล้อรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
11
xxx-1603-11xx
ดับไฟชั้นสูงในเรือ (IMO Model Course 2.03)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
12
xxx-1102-11xx
ช่างควบคุมเครื่องกล CNC (Computer Numerical Control)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
13
xxx-1102-13xx
เทคโนโลยีปรับฉีดพลาสติก
  ยานยนต์สมัยใหม่  
75 ชั่วโมง
-
14
xxx-1101-83xx
เทคโนโลยีงานซ่อมตัวถังรถยนต์
  ยานยนต์สมัยใหม่  
75 ชั่วโมง
จำนวน 3 กลุ่ม/ห้อง
15
xxx-1105-31xx
ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ DUO โดยใช้ U-LNB เทคโนโลยีสำหรับความคมชัดสูง
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
6 ชั่วโมง
จำนวน 10 กลุ่ม/ห้อง
16
xxx-1105-51xx
ควบคุมกระบวนการผลติด้วยระบบปฏิบัติการ Distributed Control System (DCS) Centum VP
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
30 ชั่วโมง
-
17
xxx-1105-52xx
สร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
36 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
18
xxx-1108-11xx
บริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
24 ชั่วโมง
จำนวน 17 กลุ่ม/ห้อง
19
xxx-1104-13xx
เทคโนโลยีระบบลิฟต์และการซ่อมบำรุง
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
75 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
20
xxx-1702-11xx
มัคคุเทศน์ท้องถิ่น
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
จำนวน 6 กลุ่ม/ห้อง
21
xxx-1702-11xx
จัดการงานห้องพักแบบโฮมสเตย์
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
จำนวน 3 กลุ่ม/ห้อง
22
xxx-1702-11xx
งานต้อนรับผู้เข้าพักแบบโฮมสเตย์
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
-
23
xxx-1703-22xx
ภาษาอังกฤษในงานมัคุเทศก์ 1 (แนะนำที่พักนักท่องเที่ยวโดยใช้ ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ )
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
42 ชั่วโมง
จำนวน 3 กลุ่ม/ห้อง
24
xxx-1702-32xx
ภาษาอังกฤษในงานมัคุเทศก์ 2 (แนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์)
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
จำนวน 5 กลุ่ม/ห้อง
25
xxx-1701-11xx
Grooming for Hospitality (บุคลิกภาพสำหรับงานบริการ)
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
จำนวน 5 กลุ่ม/ห้อง
26
xxx-1702-12xx
ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
42 ชั่วโมง
-
27
xxx-1202-11xx
จัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบแอฟฟิเคชั่นออนไลน์
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
จำนวน 3 กลุ่ม/ห้อง
28
xxx-1504-12xx
การปลูกพืชผักด้วยแสงอาทิตย์เทียม
  เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
36 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
29
xxx-1501-12xx
ผลิตเพาะพันธุ์กล้าอ้อยโดยใช้ตาอ้อย (เพิ่มปริมาณและปราศจากโรค)
  เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
51 ชั่วโมง
จำนวน 3 กลุ่ม/ห้อง
30
xxx-1504-13xx
เทคโนโลยีผลิตปาล์มน ้ามันสมัยใหม
  เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
75 ชั่วโมง
-
31
xxx-1402-21xx
อาหารไทยแห่งอนาคต
  แปรรูปอาหาร  
30 ชั่วโมง
จำนวน 11 กลุ่ม/ห้อง
32
xxx-1402-21xx
อาหารหวานไทยแห่งอนาคต
  แปรรูปอาหาร  
30 ชั่วโมง
จำนวน 8 กลุ่ม/ห้อง
33
xxx-1105-53xx
งานควบคุมหุ่นยนต์การผลิตในงานอุตสาหกรรม
  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  
75 ชั่วโมง
จำนวน 5 กลุ่ม/ห้อง
34
xxx-1901-11xx
แอปพลิเคชั่นควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล
  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  
30 ชั่วโมง
-
35
xxx-1105-51xx
งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  
30 ชั่วโมง
-
36
xxx-1205-11xx
งานตรวจรับสินค้า (Good Receiving)
  โลจิสติกส์และการบิน  
30 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
37
xxx-1101-92xx
บริการล้อยางและระบบเบรกอากาศยานส่วนบุคคล
  โลจิสติกส์และการบิน  
60 ชั่วโมง
-
38
xxx-1101-92xx
การตรวจซ่อมบำรุงชุดเก้าอี้ผู้โดยสาร
  โลจิสติกส์และการบิน  
40 ชั่วโมง
-
39
xxx-1404-35xx
การบริบาลผู้สูงอายุ
  การแพทย์ครบวงจร  
150 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
40
xxx-1101-91xx
ซ่อมบำรุงโกลบวาล์วระบบนิวเมติกส์
  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
41
xxx-1101-91xx
ซ่อมบำรุงวาล์วผีเสื้อระบบนิวเมติกส์
  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
30 ชั่วโมง
-
42
xxx-1901-11xx
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
จำนวน 7 กลุ่ม/ห้อง
43
xxx-1104-11xx
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับปั๊มแรงเหวี่ยงโดยการควบคุม ผ่านสมาร์ทโฟน
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
44
xxx-1901-11xx
งานแจ้งเตือนอัคคีภัยบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝังตัว
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
45
xxx-1901-11xx
งานแจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกยามวิกาลบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
46
xxx-1801-11xx
ออกแบบลายดอกไม้บนผ้าบาติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
จำนวน 3 กลุ่ม/ห้อง
47
xxx-1106-11xx
เขียนแบบและทำรายละเอียดงานโครงสร้างด้วยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ (BMI)
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
จำนวน 4 กลุ่ม/ห้อง
48
xxx-1205-11xx
พนักงานขับรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน
  โลจิสติกส์และการบิน  
30 ชั่วโมง
-
49
xxx-1205-11xx
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  โลจิสติกส์และการบิน  
30 ชั่วโมง
-
50
xxx-1101-11xx
ช่างบริการจักรยายนต์ขนาดใหญ่ (พัฒนาใหม่)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
51
xxx-1224-00xx
นวัตกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยใช้แอพพิเคชั่นบนมือถือ
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
-
52
xxx-1503-11xx
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยเทคโนโลยีการทำแห้งเเบบแช่เยือกแข็ง
  แปรรูปอาหาร  
30 ชั่วโมง
-
53
xxx-1101-84xx
ซ่อมบำรุงเครื่องเรือ Out Board
  ยานยนต์สมัยใหม่  
75 ชั่วโมง
-
 

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ถนน ราชดำเนินนอก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 02 281 5555 ต่อ 1409