โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E)
ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
22 Users online
สถานะระบบ
เปิดระบบ

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 02 281 5555 ต่อ 5011
 
คู่มือการใช้งาน
   นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร และลงสมัครอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้ที่สถานศึกษาที่เปิดรับสมัครรายละเอียดโครงการ


สมัครอบรม


ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

สมัครอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E)
ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค้นหาจากจังหวัด :


มีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครอยู่ขณะนี้ 122 หลักสูตร
ลำดับ
หลักสูตรที่เปิดอบรม
เวลาฝึก
อบรม
(ชม.)
วันที่รับสมัคร
วันที่อบรม
กลุ่ม/ห้อง
จำนวน
สถานศึกษา
1
420-1901-1166 66) งานติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things รับอีก 2 คน
30
วันนี้ - 10 ต.ค. 2559
10 ต.ค. - 10 ธ.ค. 2559
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
2
187-1702-3237 37) ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 2 (แนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์) รับอีก 20 คน
37
วันนี้ - 1 ต.ค. 2561
1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
3
448-1101-1102 2) ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike)
30
วันนี้ - 1 ต.ค. 2561
1 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนาแก จ.นครพนม
4
402-1901-1278 78) การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านด้วย Web application ผ่าน MQTT broker Server ด้วย ESP8266 รับอีก 22 คน
42
วันนี้ - 1 ต.ค. 2561
1 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561
CB103
25 คน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง จ.ตรัง
5
070-1205-1103 พนักงานขับรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน รับอีก 7 คน
30
วันนี้ - 1 ต.ค. 2561
1 ต.ค. - 8 พ.ย. 2561
1/3
20 คน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด จ.ตราด
6
215-1205-1103 59) การตรวจรับสินค้า
30
วันนี้ - 6 ต.ค. 2561
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
7
215-1105-5211 26) งานสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม รับอีก 19 คน
36
วันนี้ - 6 ต.ค. 2561
6 ต.ค. - 11 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
8
215-1402-2105 53) อาหารหวานไทยแห่งอนาคต รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 6 ต.ค. 2561
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
9
215-1702-1113 33) มัคคุเทศก์ท้องถิ่น รับอีก 1 คน
30
วันนี้ - 6 ต.ค. 2561
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
10
215-1104-1118 58) การเขียนโปรแกรม PLC ควบคุม Linear robot ในงานอุตสาหกรรม
30
วันนี้ - 6 ต.ค. 2561
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
11
215-1101-8210 17) เทคนิคงานอบแห้งการซ่อมสีรถยนต์ รับอีก 16 คน
45
วันนี้ - 6 ต.ค. 2561
6 ต.ค. - 13 ต.ค. 2561
21 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
12
215-1703-2215 36) ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 1 (แนะนำที่พักนักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์)
42
วันนี้ - 6 ต.ค. 2561
6 ต.ค. - 12 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
13
215-1702-1116 45) การประกอบอาหารนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว (ประเภทอาหารจานหลัก) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 6 ต.ค. 2561
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
14
215-1101-8309 14) เทคโนโลยีงานซ่อมตัวถังรถยนต์ รับอีก 20 คน
75
วันนี้ - 6 ต.ค. 2561
6 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
15
215-1402-2104 52) อาหารไทยแห่งอนาคต
30
วันนี้ - 6 ต.ค. 2561
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
16
215-1402-3217 54) การประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ
45
วันนี้ - 6 ต.ค. 2561
6 ต.ค. - 13 ต.ค. 2561
21 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
17
215-1205-1103 59) การตรวจรับสินค้า
30
วันนี้ - 6 ต.ค. 2561
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
18
215-1101-1108 2) ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 6 ต.ค. 2561
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
19
215-1901-1320 77) การใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
72
วันนี้ - 6 ต.ค. 2561
6 ต.ค. - 17 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
20
214-1402-2152 52) อาหารไทยแห่งอนาคต รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 5 ต.ค. 2561
6 ต.ค. - 9 ต.ค. 2561
อาหารไทยแห่งอนาคต
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย
21
449-1901-1303 77) การใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
72
วันนี้ - 7 ต.ค. 2561
7 ต.ค. - 11 พ.ย. 2561
คต.1/1
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี จ.สุรินทร์
22
231-1104-1167 67) รติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับปั้มแรงเหวี่ยงโดยควบคุมแสดงผลผ่าน Smart phone
30
วันนี้ - 8 ต.ค. 2561
8 ต.ค. - 12 ต.ค. 2561
A
25 คน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จ.ลำพูน
23
215-1901-1119 68) แจ้งเตือนอัคคีภัยบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว
30
วันนี้ - 8 ต.ค. 2561
8 ต.ค. - 12 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
24
215-1108-1112 27) งานบริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ รับอีก 20 คน
24
วันนี้ - 8 ต.ค. 2561
8 ต.ค. - 11 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
25
245-1901-1202 75) งานสร้างวิดีโอเพื่องานธุรกิจออนไลน์ผ่าน Smartphone
45
วันนี้ - 9 ต.ค. 2561
9 ต.ค. - 17 ต.ค. 2561
02
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน จ.น่าน
26
245-1901-1303 77) การใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
72
วันนี้ - 9 ต.ค. 2561
9 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561
03
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน จ.น่าน
27
070-1702-1102 45) การประกอบอาหารนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว (ประเภทอาหารจานหลัก) รับอีก 11 คน
30
วันนี้ - 9 ต.ค. 2561
9 ต.ค. - 13 ต.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด จ.ตราด
28
378-1703-2236 36) ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 1 (แนะนำที่พักนักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์) รับอีก 20 คน
42
วันนี้ - 5 ต.ค. 2561
9 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561
1/1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคระนอง จ.ระนอง
29
448-1101-8305 14) เทคโนโลยีงานซ่อมตัวถังรถยนต์ รับอีก 13 คน
75
วันนี้ - 10 ต.ค. 2561
10 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนาแก จ.นครพนม
30
201-1402-2153 53) อาหารหวานไทยแห่งอนาคต รับอีก 14 คน
30
วันนี้ - 10 ต.ค. 2561
10 ต.ค. - 16 พ.ย. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จ.มหาสารคาม
31
347-1901-1166 66) งานติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things รับอีก 15 คน
30
วันนี้ - 9 ต.ค. 2561
10 ต.ค. - 13 ต.ค. 2561
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จ.ภูเก็ต
32
201-1701-1138 38) บุคลิกภาพสำหรับงานบริการ
30
วันนี้ - 11 ต.ค. 2561
11 ต.ค. - 16 พ.ย. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จ.มหาสารคาม
33
201-1402-2152 52) อาหารไทยแห่งอนาคต รับอีก 6 คน
30
วันนี้ - 11 ต.ค. 2561
11 ต.ค. - 16 พ.ย. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จ.มหาสารคาม
34
214-1404-3363 63) การบริการสุขภาพกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ รับอีก 9 คน
75
วันนี้ - 11 ต.ค. 2561
11 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561
งานบริการสุขภาพ1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย
35
214-1404-3363 63) การบริการสุขภาพกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ รับอีก 3 คน
75
วันนี้ - 11 ต.ค. 2561
11 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561
งานบริการสุขภาพ2
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย
36
214-1105-5226 26) งานสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม รับอีก 20 คน
36
วันนี้ - 11 ต.ค. 2561
11 ต.ค. - 7 พ.ย. 2561
หุ่นยนต์4
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย
37
214-1404-3363 63) การบริการสุขภาพกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ รับอีก 13 คน
75
วันนี้ - 11 ต.ค. 2561
11 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561
งานบริการสุขภาพ3
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย
38
214-1702-1133 33) มัคคุเทศก์ท้องถิ่น รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 11 ต.ค. 2561
11 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561
มัคคุเทศก์ท้องถิ่
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย
39
214-1703-2236 36) ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 1 (แนะนำที่พักนักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์) รับอีก 20 คน
42
วันนี้ - 11 ต.ค. 2561
11 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561
ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย
40
352-1404-3510 62) การบริบาลผู้สูงอายุ รับอีก 20 คน
150
วันนี้ - 11 ต.ค. 2561
11 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561
การบริบาลผู้สูงอายุ
20 คน
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ จ.กระบี่
41
370-1702-1104 33) มัคคุเทศก์ท้องถิ่น รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 11 ต.ค. 2561
11 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
42
070-1205-1104 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า รับอีก 16 คน
30
วันนี้ - 11 ต.ค. 2561
11 ต.ค. - 13 ต.ค. 2561
1/4
20 คน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด จ.ตราด
43
214-1105-5226 26) งานสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม รับอีก 6 คน
36
วันนี้ - 12 ต.ค. 2561
12 ต.ค. - 7 พ.ย. 2561
หุ่นยนต์3
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย
44
105-1105-5157 57) งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ รับอีก 4 คน
30
วันนี้ - 8 ต.ค. 2561
12 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561
กลุ่ม2/5302
20 คน
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
45
337-1105-3124 24) ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม Fixed แบบ DUO โดยใช้ U - LNB เทคโนโลยีความคมชัดสูง รับอีก 20 คน
6
วันนี้ - 13 ต.ค. 2561
13 ต.ค. - 13 ต.ค. 2561
PKTC01
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
46
096-1105-5117 57) งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ รับอีก 9 คน
30
วันนี้ - 10 ต.ค. 2561
13 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
47
350-1702-3237 37) ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 2 (แนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์) รับอีก 20 คน
37
วันนี้ - 13 ต.ค. 2561
13 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จ.กระบี่
48
337-1105-3124 24) ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม Fixed แบบ DUO โดยใช้ U - LNB เทคโนโลยีความคมชัดสูง รับอีก 20 คน
6
วันนี้ - 14 ต.ค. 2561
14 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561
PKTC02
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
49
058-1205-1101 59) การตรวจรับสินค้า รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 13 ต.ค. 2561
14 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จ.ชัยนาท
50
214-1901-1372 72) งานกราฟิกสำหรับธุรกิจสินค้าออนไลน์ รับอีก 20 คน
75
วันนี้ - 14 ต.ค. 2561
15 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561
งานกราฟิกสำหรับธุรกิจสินค้าออนไลน์
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย
51
214-1901-1377 77) การใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ รับอีก 20 คน
72
วันนี้ - 15 ต.ค. 2561
15 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561
การใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย
52
214-1901-1377 77) การใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ รับอีก 20 คน
72
วันนี้ - 15 ต.ค. 2561
15 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561
การใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย
53
214-1901-1373 73) การพัฒนาระบบหลังร้าน (Back office) สำหรับร้านค้าออนไลน์ รับอีก 20 คน
75
วันนี้ - 15 ต.ค. 2561
15 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561
ารพัฒนาระบบหลังร้าน (Back office) สำหรับร้านค้าออนไลน์
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย
54
214-1901-1274 74) สร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม Wordpress รับอีก 20 คน
60
วันนี้ - 15 ต.ค. 2561
15 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561
สร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม Wordpress
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย
55
214-1901-1373 73) การพัฒนาระบบหลังร้าน (Back office) สำหรับร้านค้าออนไลน์ รับอีก 20 คน
75
วันนี้ - 15 ต.ค. 2561
15 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561
ารพัฒนาระบบหลังร้าน (Back office) สำหรับร้านค้าออนไลน์
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย
56
215-1901-1107 69) แจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกยามวิกาลบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 15 ต.ค. 2561
15 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
57
350-1703-2236 36) ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 1 (แนะนำที่พักนักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์) รับอีก 20 คน
42
วันนี้ - 15 ต.ค. 2561
15 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จ.กระบี่
58
350-1101-4115 15) งานตรวจสอบระบบ Can Bus ควบคุมไฟในรถยนต์โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 15 ต.ค. 2561
15 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จ.กระบี่
59
058-1901-1201 74) สร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม Wordpress รับอีก 11 คน
60
วันนี้ - 16 ต.ค. 2561
16 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561
3
50 คน
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จ.ชัยนาท
60
245-1402-2101 53) อาหารหวานไทยแห่งอนาคต
30
วันนี้ - 16 ต.ค. 2561
16 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน จ.น่าน
61
215-1108-1112 27) งานบริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ รับอีก 20 คน
24
วันนี้ - 16 ต.ค. 2561
16 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
62
215-1205-1103 59) การตรวจรับสินค้า
30
วันนี้ - 16 ต.ค. 2561
16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
63
215-1703-2215 36) ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 1 (แนะนำที่พักนักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์) รับอีก 13 คน
42
วันนี้ - 16 ต.ค. 2561
16 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
64
215-1101-8210 17) เทคนิคงานอบแห้งการซ่อมสีรถยนต์ รับอีก 21 คน
45
วันนี้ - 16 ต.ค. 2561
16 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561
21 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
65
215-1701-1102 38) บุคลิกภาพสำหรับงานบริการ รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 16 ต.ค. 2561
16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
66
215-1104-1118 58) การเขียนโปรแกรม PLC ควบคุม Linear robot ในงานอุตสาหกรรม
30
วันนี้ - 16 ต.ค. 2561
16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
67
215-1101-1108 2) ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike) รับอีก 1 คน
30
วันนี้ - 16 ต.ค. 2561
16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
68
058-1901-1101 69) แจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกยามวิกาลบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว รับอีก 1 คน
30
วันนี้ - 16 ต.ค. 2561
16 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จ.ชัยนาท
69
347-1104-1167 67) รติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับปั้มแรงเหวี่ยงโดยควบคุมแสดงผลผ่าน Smart phone รับอีก 19 คน
30
วันนี้ - 15 ต.ค. 2561
16 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จ.ภูเก็ต
70
350-1901-1275 75) งานสร้างวิดีโอเพื่องานธุรกิจออนไลน์ผ่าน Smartphone รับอีก 20 คน
45
วันนี้ - 16 ต.ค. 2561
16 ต.ค. - 31 ต.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จ.กระบี่
71
378-1702-3237 37) ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 2 (แนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์) รับอีก 20 คน
37
วันนี้ - 12 ต.ค. 2561
16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561
1/1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคระนอง จ.ระนอง
72
215-1402-3217 54) การประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ รับอีก 21 คน
45
วันนี้ - 18 ต.ค. 2561
18 ต.ค. - 3 พ.ย. 2561
21 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
73
215-1105-5211 26) งานสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม รับอีก 20 คน
36
วันนี้ - 19 ต.ค. 2561
19 ต.ค. - 3 พ.ย. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
74
215-1402-2105 53) อาหารหวานไทยแห่งอนาคต รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 19 ต.ค. 2561
19 ต.ค. - 3 พ.ย. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
75
014-1105-5202 29) การควบคุมระบบน้ำทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี IOT รับอีก 19 คน
60
วันนี้ - 20 ต.ค. 2561
20 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
76
014-1901-1201 76) งานติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านควบคุมด้วยสมาร์ทรีเลย์ รับอีก 20 คน
60
วันนี้ - 20 ต.ค. 2561
20 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
77
181-1104-2219 19) ซ่อมบำรุงหมอนรองรางคอนกรีต รับอีก 1 คน
33
วันนี้ - 19 ต.ค. 2561
20 ต.ค. - 3 พ.ย. 2561
ระบบขนส่งทางราง
20 คน
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จ.มหาสารคาม
78
096-1702-1122 45) การประกอบอาหารนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว (ประเภทอาหารจานหลัก)
30
วันนี้ - 17 ต.ค. 2561
20 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
79
215-1402-2104 52) อาหารไทยแห่งอนาคต รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 20 ต.ค. 2561
20 ต.ค. - 3 พ.ย. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
80
559-1901-1345 77) การใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
72
วันนี้ - 20 ต.ค. 2561
20 ต.ค. - 1 พ.ย. 2561
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทเทค จ.อุบลราชธานี
81
518-1703-2201 36) ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 1 (แนะนำที่พักนักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์)
42
วันนี้ - 20 ต.ค. 2561
20 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561
01
20 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครไทยอาเซียน จ.ชัยภูมิ
82
136-1702-3203 37) ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 2 (แนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์)
37
วันนี้ - 20 ต.ค. 2561
20 ต.ค. - 3 พ.ย. 2561
etoe 03
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
83
136-1105-3102 24) ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม Fixed แบบ DUO โดยใช้ U - LNB เทคโนโลยีความคมชัดสูง
6
วันนี้ - 20 ต.ค. 2561
20 ต.ค. - 20 ต.ค. 2561
etoe 02
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
84
136-1101-1101 2) ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike)
30
วันนี้ - 20 ต.ค. 2561
20 ต.ค. - 3 พ.ย. 2561
etoe 01
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
85
382-1703-2201 36) ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 1 (แนะนำที่พักนักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์)
42
วันนี้ - 15 ต.ค. 2561
22 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จ.พังงา
86
173-1101-1201 3) ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike)
60
วันนี้ - 22 ต.ค. 2561
22 ต.ค. - 9 พ.ย. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
87
448-1101-1203 3) ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike) รับอีก 20 คน
60
วันนี้ - 22 ต.ค. 2561
22 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนาแก จ.นครพนม
88
178-1503-1106 50) งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รับอีก 38 คน
24
วันนี้ - 16 ต.ค. 2561
24 ต.ค. - 9 พ.ย. 2561
2
40 คน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
89
544-1108-1103 27) งานบริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ (24 ชั่วโมง) รับอีก 18 คน
24
วันนี้ - 24 ต.ค. 2561
24 ต.ค. - 26 ต.ค. 2561
ฝึกอบรม
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) จ.สมุทรปราการ
90
544-1901-1304 72) งานกราฟิกสำหรับธุรกิจสินค้าออนไลน์ (75 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
75
วันนี้ - 24 ต.ค. 2561
24 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561
ฝึกอบรม
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) จ.สมุทรปราการ
91
232-1101-1102 2) ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike) รับอีก 15 คน
30
วันนี้ - 24 ต.ค. 2561
24 ต.ค. - 3 พ.ย. 2561
2
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
92
105-1901-1166 66) งานติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things รับอีก 7 คน
30
วันนี้ - 23 ต.ค. 2561
27 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561
กลุ่ม1/5302
20 คน
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
93
-1702-1104 33) มัคคุเทศก์ท้องถิ่น รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 27 ต.ค. 2561
27 ต.ค. - 4 พ.ย. 2561
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
94
338-1108-1102 27) งานบริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ รับอีก 20 คน
24
วันนี้ - 27 ต.ค. 2561
27 ต.ค. - 4 พ.ย. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
95
238-1701-1138 38) บุคลิกภาพสำหรับงานบริการ
30
วันนี้ - 27 ต.ค. 2561
27 ต.ค. - 6 พ.ย. 2561
1/1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน จ.ลำปาง
96
096-1105-3114 24) ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม Fixed แบบ DUO โดยใช้ U - LNB เทคโนโลยีความคมชัดสูง
6
วันนี้ - 24 ต.ค. 2561
27 ต.ค. - 27 ต.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
97
052-1703-2201 36) ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 1 (แนะนำที่พักนักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์) รับอีก 20 คน
42
วันนี้ - 27 ต.ค. 2561
27 ต.ค. - 11 พ.ย. 2561
อังกฤษมัคคุเทศก์1
20 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี จ.ลพบุรี
98
396-1101-4115 15) งานตรวจสอบระบบ Can Bus ควบคุมไฟในรถยนต์โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 27 ต.ค. 2561
27 ต.ค. - 3 พ.ย. 2561
1/1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จ.พัทลุง
99
350-1202-1140 40) จัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบแอฟฟิเคชั่นออนไลน์ รับอีก 12 คน
30
วันนี้ - 27 ต.ค. 2561
27 ต.ค. - 4 พ.ย. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จ.กระบี่
100
449-1108-1107 27) งานบริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์
24
วันนี้ - 28 ต.ค. 2561
28 ต.ค. - 11 พ.ย. 2561
ชฟ.1/1
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี จ.สุรินทร์
พบทั้งหมด 122 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1   
 

รายชื่อหลักสูตรที่สอดคล้องกับกลุ่ม New Engine of Growth (First S-Curve)

จำนวน 86 หลักสูตร
ลำดับ
รหัสหลักสูตร
หลักสูตร
กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เวลาฝึกอบรม
เปิดรับสมัคร
1
xxx-1101-11xx
1) งานวิเคราะห์ปัญหารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ด้วย Diagnosis System
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
2
xxx-1101-11xx
2) ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
จำนวน 5 กลุ่ม/ห้อง
3
xxx-1101-12xx
3) ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
60 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
4
xxx-1101-83xx
4) ช่างขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ำยาสมัยใหม่
  ยานยนต์สมัยใหม่  
75 ชั่วโมง
-
5
xxx-1101-91xx
5) งานบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์เรือเจ็ทสกี YAMAHA รุ่น Wave Runner FZR
  ยานยนต์สมัยใหม่  
15 ชั่วโมง
-
6
xxx-1101-91xx
6) งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเรือเจ็ทสกี YAMAHA รุ่น Wave Runner FZR
  ยานยนต์สมัยใหม่  
21 ชั่วโมง
-
7
xxx-1105-51xx
7) การควบคุมไฟฟ้าแรงสูงด้วยสวิตซ์เกียร์
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
8
xxx-1101-91xx
8) งานตรวจและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
9
xxx-1101-91xx
9) งานตรวจและบำรุงรักษาแหนบรับไฟฟ้าบนรถไฟฟ้า
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
10
xxx-1101-91xx
10) งานซ่อมบำรุงล้อรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
11
xxx-1603-11xx
11) การดับไฟชั้นสูงในเรือ (IMO Model Course 2.03)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
12
xxx-1102-11xx
12 ช่างควบคุมเครื่องกลึง ซี เอ็น ซี
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
13
xxx-1102-13xx
13) เทคโนโลยีปรับฉีดพลาสติก
  ยานยนต์สมัยใหม่  
75 ชั่วโมง
-
14
xxx-1101-83xx
14) เทคโนโลยีงานซ่อมตัวถังรถยนต์
  ยานยนต์สมัยใหม่  
75 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
15
xxx-1101-41xx
15) งานตรวจสอบระบบ Can Bus ควบคุมไฟในรถยนต์โดยใช้เครื่องวิเคราะห์
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
16
xxx-1101-12xx
16) งานบริการรถจักรยานยนต์ Hybrid
  ยานยนต์สมัยใหม่  
60 ชั่วโมง
-
17
xxx-1101-82xx
17) เทคนิคงานอบแห้งการซ่อมสีรถยนต์
  ยานยนต์สมัยใหม่  
45 ชั่วโมง
จำนวน 3 กลุ่ม/ห้อง
18
xxx-1104-22xx
18) ซ่อมบำรุงเครื่องยึดเหนี่ยวราง
  ยานยนต์สมัยใหม่  
36 ชั่วโมง
-
19
xxx-1104-22xx
19) ซ่อมบำรุงหมอนรองรางคอนกรีต
  ยานยนต์สมัยใหม่  
33 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
20
xxx-1104-22xx
20) ซ่อมบำรุงประแจ
  ยานยนต์สมัยใหม่  
36 ชั่วโมง
-
21
xxx-1104-22xx
21) ซ่อมบำรุงหินโรยทาง
  ยานยนต์สมัยใหม่  
36 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
22
xxx-1104-22xx
22) บริการซ่อมบำรุงระบบรองรับน้ำหนักของรถไฟ
  ยานยนต์สมัยใหม่  
54 ชั่วโมง
-
23
xxx-1104-22xx
23) ซ่อมบำรุงระบบเบรกรถไฟ
  ยานยนต์สมัยใหม่  
54 ชั่วโมง
-
24
xxx-1105-31xx
24) ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม Fixed แบบ DUO โดยใช้ U - LNB เทคโนโลยีความคมชัดสูง
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
6 ชั่วโมง
จำนวน 7 กลุ่ม/ห้อง
25
xxx-1105-51xx
25) ควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบปฏิบัติการ Distributed Control System (DCS) Centum VP
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
30 ชั่วโมง
-
26
xxx-1105-52xx
26) งานสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
36 ชั่วโมง
จำนวน 4 กลุ่ม/ห้อง
27
xxx-1108-11xx
27) งานบริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
24 ชั่วโมง
จำนวน 6 กลุ่ม/ห้อง
28
xxx-1104-13xx
28) เทคโนโลยีระบบลิฟต์และการซ่อมบำรุง
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
75 ชั่วโมง
-
29
xxx-1105-52xx
29) การควบคุมระบบน้ำทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี IOT
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
60 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
30
xxx-1105-12xx
30) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ Solar Air สำหรับที่พักอาศัย
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
36 ชั่วโมง
-
31
xxx-1105-52xx
31) การติดตั้งโซล่าเซลล์กับปั๊มน้ำ Brushless Motor ในแปลงเกษตร
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
33 ชั่วโมง
-
32
xxx-1102-11xx
32) การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะโดยใช้โปรแกรม VISI
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
30 ชั่วโมง
-
33
xxx-1702-11xx
33) มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
จำนวน 4 กลุ่ม/ห้อง
34
xxx-1702-11xx
34) จัดการงานห้องพักแบบโฮมสเตย์
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
-
35
xxx-1702-11xx
35) งานต้อนรับผู้เข้าพักแบบโฮมสเตย์
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
-
36
xxx-1703-22xx
36) ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 1 (แนะนำที่พักนักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์)
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
42 ชั่วโมง
จำนวน 8 กลุ่ม/ห้อง
37
xxx-1702-32xx
37) ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ 2 (แนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์)
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
37 ชั่วโมง
จำนวน 6 กลุ่ม/ห้อง
38
xxx-1701-11xx
38) บุคลิกภาพสำหรับงานบริการ
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
จำนวน 3 กลุ่ม/ห้อง
39
xxx-1702-12xx
39) ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า และนิทรรศการระดับนานาชาติ
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
42 ชั่วโมง
-
40
xxx-1202-11xx
40) จัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบแอฟฟิเคชั่นออนไลน์
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
41
xxx-1702-13xx
41) นำเที่ยวท้องถิ่นด้วยภาษาต่างประเทศ
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
75 ชั่วโมง
-
42
xxx-1702-18xx
42) ผู้นำทางการดำน้ำลึก
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
216 ชั่วโมง
-
43
xxx-1702-13xx
43) พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแม่บ้านโรงแรมอย่างมืออาชีพ
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
-
44
xxx-1702-11xx
44) การประกอบอาหารนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว (ประเภทอาหารเรียกน้ำย่อย)
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
-
45
xxx-1702-11xx
45) การประกอบอาหารนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว (ประเภทอาหารจานหลัก)
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
จำนวน 3 กลุ่ม/ห้อง
46
xxx-1702-21xx
46) งานนวดประคบด้วยสมุนไพร
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
15 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
47
xxx-1504-12xx
47) การปลูกพืชผักด้วยแสงอาทิตย์เทียม
  เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
36 ชั่วโมง
-
48
xxx-1501-12xx
48) งานผลิตเพาะพันธุ์กล้าอ้อยโดยใช้ตาอ้อย
  เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
51 ชั่วโมง
-
49
xxx-1504-23xx
49) เทคโนโลยีผลิตปาล์มน้ำมันสมัยใหม่
  เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
75 ชั่วโมง
-
50
xxx-1503-11xx
50) งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
  เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
24 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
51
xxx-1502-33xx
51) พื้นฐานการเลี้ยงม้าตามหลักสากลในฟาร์มม้า
  เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
75 ชั่วโมง
-
52
xxx-1402-21xx
52) อาหารไทยแห่งอนาคต
  แปรรูปอาหาร  
30 ชั่วโมง
จำนวน 4 กลุ่ม/ห้อง
53
xxx-1402-21xx
53) อาหารหวานไทยแห่งอนาคต
  แปรรูปอาหาร  
30 ชั่วโมง
จำนวน 5 กลุ่ม/ห้อง
54
xxx-1402-32xx
54) การประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ
  แปรรูปอาหาร  
45 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
55
xxx-1105-53xx
55) งานควบคุมหุ่นยนต์การผลิตในงานอุตสาหกรรม
  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  
75 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
56
xxx-1901-11xx
56) แอปพลิเคชั่นควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล
  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  
30 ชั่วโมง
-
57
xxx-1105-51xx
57) งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  
30 ชั่วโมง
จำนวน 3 กลุ่ม/ห้อง
58
xxx-1104-11xx
58) การเขียนโปรแกรม PLC ควบคุม Linear robot ในงานอุตสาหกรรม
  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  
30 ชั่วโมง
จำนวน 3 กลุ่ม/ห้อง
59
xxx-1205-11xx
59) การตรวจรับสินค้า
  โลจิสติกส์และการบิน  
30 ชั่วโมง
จำนวน 4 กลุ่ม/ห้อง
60
xxx-1101-92xx
60) บริการล้อยางเเละระบบเบรกอากาศยานส่วนบุคคล
  โลจิสติกส์และการบิน  
60 ชั่วโมง
-
61
xxx-1101-92xx
61) การตรวจซ่อมบำรุงชุดเก้าอี้ผู้โดยสาร
  โลจิสติกส์และการบิน  
40 ชั่วโมง
-
62
xxx-1404-35xx
62) การบริบาลผู้สูงอายุ
  การแพทย์ครบวงจร  
150 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
63
xxx-1404-33xx
63) การบริการสุขภาพกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ
  การแพทย์ครบวงจร  
75 ชั่วโมง
จำนวน 3 กลุ่ม/ห้อง
64
xxx-1101-91xx
64) ซ่อมบำรุงโกลบวาล์วระบบนิวเมติกส์
  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
30 ชั่วโมง
-
65
xxx-1101-91xx
65) ซ่อมบำรุงวาล์วผีเสื้อระบบนิวเมติกส์
  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
30 ชั่วโมง
-
66
xxx-1901-11xx
66) งานติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
จำนวน 5 กลุ่ม/ห้อง
67
xxx-1104-11xx
67) รติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับปั้มแรงเหวี่ยงโดยควบคุมแสดงผลผ่าน Smart phone
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
68
xxx-1901-11xx
68) แจ้งเตือนอัคคีภัยบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
69
xxx-1901-11xx
69) แจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกยามวิกาลบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
70
xxx-1801-11xx
70) ออกแบบลายดอกไม้บนผ้าบาติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
-
71
xxx-1106-11xx
71) เขียนแบบและทำรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) โปรแกรม Autodesk Revit
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
-
72
xxx-1901-13xx
72) งานกราฟิกสำหรับธุรกิจสินค้าออนไลน์
  ดิจิทัล  
75 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
73
xxx-1901-13xx
73) การพัฒนาระบบหลังร้าน (Back office) สำหรับร้านค้าออนไลน์
  ดิจิทัล  
75 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
74
xxx-1901-12xx
74) สร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม Wordpress
  ดิจิทัล  
60 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
75
xxx-1901-12xx
75) งานสร้างวิดีโอเพื่องานธุรกิจออนไลน์ผ่าน Smartphone
  ดิจิทัล  
45 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
76
xxx-1901-12xx
76) งานติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านควบคุมด้วยสมาร์ทรีเลย์
  ดิจิทัล  
60 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
77
xxx-1901-13xx
77) การใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
  ดิจิทัล  
72 ชั่วโมง
จำนวน 7 กลุ่ม/ห้อง
78
xxx-1901-12xx
78) การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านด้วย Web application ผ่าน MQTT broker Server ด้วย ESP8266
  ดิจิทัล  
42 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
79
xxx-1901-13xx
การโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย visual basic net 2015
  ดิจิทัล  
45 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
80
xxx-1205-11xx
การป้องกันและการดับไฟ
  โลจิสติกส์และการบิน  
15 ชั่วโมง
-
81
xxx-1205-11xx
พนักงานขับรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน
  โลจิสติกส์และการบิน  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
82
xxx-1205-11xx
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  โลจิสติกส์และการบิน  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
83
xxx-1402-24xx
อาหารว่างไทยแห่งอนาคต
  แปรรูปอาหาร  
30 ชั่วโมง
-
84
xxx-1101-93xx
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน
  โลจิสติกส์และการบิน  
30 ชั่วโมง
-
85
xxx-1104-12xx
งานควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมโลหะในงานอุตสาหกรรม
  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  
75 ชั่วโมง
-
86
xxx-1402-21xx
ขนมไทยไลฟ์สไตล์ฟิวส์ชั่น
  แปรรูปอาหาร  
30 ชั่วโมง
-
 

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ถนน ราชดำเนินนอก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 02 281 5555 ต่อ 5011