โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E)
ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2562
2 Users online
สถานะระบบ
เปิดระบบ

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 02 281 5555 ต่อ 5011
 
คู่มือการใช้งาน
   นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร และลงสมัครอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้ที่สถานศึกษาที่เปิดรับสมัครรายละเอียดโครงการ


สมัครอบรม


ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

สมัครอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E)
ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค้นหาจากจังหวัด :


มีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครอยู่ขณะนี้ 28 หลักสูตร
ลำดับ
หลักสูตรที่เปิดอบรม
เวลาฝึก
อบรม
(ชม.)
วันที่รับสมัคร
วันที่อบรม
กลุ่ม/ห้อง
จำนวน
สถานศึกษา
1
513-1101-1202 3) ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike)
60
วันนี้ - 1 เม.ย. 2562
1 เม.ย. - 10 เม.ย. 2562
02
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร
2
513-1104-1304 19) เทคโนโลยีระบบลิฟต์และการซ่อมบำรุง
75
วันนี้ - 1 เม.ย. 2562
1 เม.ย. - 13 เม.ย. 2562
04
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร
3
513-1901-1207 35) สร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม Word Press
60
วันนี้ - 1 เม.ย. 2562
1 เม.ย. - 10 เม.ย. 2562
07
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร
4
101-1901-1236 36) การควบคุมไฟฟ้าในบ้านด้วย Web Application รับอีก 20 คน
42
วันนี้ - 3 เม.ย. 2562
3 เม.ย. - 30 เม.ย. 2562
กลุ่ม 1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย
5
101-1105-5223 23) การควบคุมระบบน้ำทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี รับอีก 20 คน
60
วันนี้ - 4 เม.ย. 2562
4 เม.ย. - 21 เม.ย. 2562
กลุ่ม 1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย
6
513-1901-1208 36) การควบคุมไฟฟ้าในบ้านด้วย Web Application
42
วันนี้ - 15 เม.ย. 2562
15 เม.ย. - 21 เม.ย. 2562
08
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร
7
62-1102-1101 20) การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะโดยใช้โปรแกรม VISI รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 22 เม.ย. 2562
22 เม.ย. - 26 เม.ย. 2562
A
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
8
513-1101-1101 2) ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike)
30
วันนี้ - 22 เม.ย. 2562
22 เม.ย. - 26 เม.ย. 2562
01
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร
9
513-1105-5203 18) สร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม
36
วันนี้ - 22 เม.ย. 2562
22 เม.ย. - 27 เม.ย. 2562
03
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร
10
513-1202-1105 22) จัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบแอฟฟิเคชั่นออนไลน์
30
วันนี้ - 22 เม.ย. 2562
22 เม.ย. - 26 เม.ย. 2562
05
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร
11
408-1105-5126 26) งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ รับอีก 2 คน
30
วันนี้ - 29 เม.ย. 2562
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2562
1/1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จ.ตรัง
12
408-1901-1236 36) การควบคุมไฟฟ้าในบ้านด้วย Web Application รับอีก 11 คน
42
วันนี้ - 29 เม.ย. 2562
29 เม.ย. - 4 พ.ค. 2562
1/1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จ.ตรัง
13
513-1105-5306 24) งานควบคุมหุ่นยนต์การผลิตในงานอุตสาหกรรม
75
วันนี้ - 1 พ.ค. 2562
1 พ.ค. - 13 พ.ค. 2562
06
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร
14
101-1105-5324 24) งานควบคุมหุ่นยนต์การผลิตในงานอุตสาหกรรม รับอีก 1 คน
75
วันนี้ - 1 พ.ค. 2562
1 พ.ค. - 11 พ.ค. 2562
กลุ่ม 1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคเลย จ.เลย
15
567-1202-1101 22) จัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบแอฟฟิเคชั่นออนไลน์ (30 ชั่วโมง) รับอีก 15 คน
30
วันนี้ - 1 พ.ค. 2562
1 พ.ค. - 5 พ.ค. 2562
1
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารุกิจยะลา จ.ยะลา
16
100-1101-4101 11) งานตรวจสอบระบบ Can Bus ควบคุมไฟในรถยนต์ รับอีก 1 คน
30
วันนี้ - 2 พ.ค. 2562
3 พ.ค. - 12 พ.ค. 2562
Canbus1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จ.นครนายก
17
502-1105-5201 18) สร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม
36
วันนี้ - 7 พ.ค. 2562
7 พ.ค. - 11 พ.ค. 2562
A1
20 คน
พณิชยการปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
18
502-1202-1103 22) จัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบแอฟฟิเคชั่นออนไลน์
30
วันนี้ - 7 พ.ค. 2562
7 พ.ค. - 10 พ.ค. 2562
A3
20 คน
พณิชยการปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
19
502-1901-1204 35) สร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม Word Press
60
วันนี้ - 7 พ.ค. 2562
7 พ.ค. - 15 พ.ค. 2562
A4
20 คน
พณิชยการปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
20
408-1901-1132 32) งานติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things
30
วันนี้ - 7 พ.ค. 2562
7 พ.ค. - 11 พ.ค. 2562
1/1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จ.ตรัง
21
502-1702-1202 21) ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ
42
วันนี้ - 7 พ.ค. 2562
7 พ.ค. - 12 พ.ค. 2562
A2
20 คน
พณิชยการปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
22
199-1101-1201 3) ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike)
60
วันนี้ - 8 พ.ค. 2562
8 พ.ค. - 15 พ.ค. 2562
1003
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม จ.นครพนม
23
055-1105-5102 26) งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
30
วันนี้ - 8 พ.ค. 2562
8 พ.ค. - 12 พ.ค. 2562
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จ.ลพบุรี
24
102-1105-5201 18) สร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม
36
วันนี้ - 8 พ.ค. 2562
8 พ.ค. - 15 พ.ค. 2562
งานสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นฯ
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จ.นครนายก
25
552-1202-1101 22) จัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบแอฟฟิเคชั่นออนไลน์
30
วันนี้ - 8 พ.ค. 2562
13 พ.ค. - 17 พ.ค. 2562
20 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จ.ชัยภูมิ
26
182-1901-1101 32) งานติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things
30
วันนี้ - 16 พ.ค. 2562
16 พ.ค. - 30 พ.ค. 2562
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
27
181-1901-1101 32) งานติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 21 พ.ค. 2562
25 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562
1/1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จ.มหาสารคาม
28
222-1105-5201 23) การควบคุมระบบน้ำทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
60
วันนี้ - 1 มิ.ย. 2562
1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2562
E2E5#IOT-01
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
พบทั้งหมด 28 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

รายชื่อหลักสูตรที่สอดคล้องกับกลุ่ม New Engine of Growth (First S-Curve)

จำนวน 27 หลักสูตร
ลำดับ
รหัสหลักสูตร
หลักสูตร
กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เวลาฝึกอบรม
เปิดรับสมัคร
1
xxx-1101-11xx
1) วิเคราะห์ปัญหารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
2
xxx-1101-11xx
2) ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
3
xxx-1101-12xx
3) ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
60 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
4
xxx-1101-91xx
4) บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์เรือเจ็ตสกี
  ยานยนต์สมัยใหม่  
15 ชั่วโมง
-
5
xxx-1101-91xx
5) บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเรือเจ็ตสกี
  ยานยนต์สมัยใหม่  
21 ชั่วโมง
-
6
xxx-1101-91xx
8) ตรวจและบำรุงรักษาแหนบรับไฟฟ้าบนรถไฟฟ้า
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
7
xxx-1101-91xx
9) งานซ่อมบำรุงล้อรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
8
xxx-1101-41xx
11) งานตรวจสอบระบบ Can Bus ควบคุมไฟในรถยนต์
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
9
xxx-1101-12xx
12) งานบริการรถจักรยานยนต์ Hybrid
  ยานยนต์สมัยใหม่  
60 ชั่วโมง
-
10
xxx-1104-22xx
15) ซ่อมบำรุงประแจ
  ยานยนต์สมัยใหม่  
36 ชั่วโมง
-
11
xxx-1105-52xx
18) สร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
36 ชั่วโมง
จำนวน 3 กลุ่ม/ห้อง
12
xxx-1104-13xx
19) เทคโนโลยีระบบลิฟต์และการซ่อมบำรุง
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
75 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
13
xxx-1102-11xx
20) การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะโดยใช้โปรแกรม VISI
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
14
xxx-1702-12xx
21) ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
42 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
15
xxx-1202-11xx
22) จัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบแอฟฟิเคชั่นออนไลน์
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
จำนวน 4 กลุ่ม/ห้อง
16
xxx-1105-52xx
23) การควบคุมระบบน้ำทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
  เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
60 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
17
xxx-1105-53xx
24) งานควบคุมหุ่นยนต์การผลิตในงานอุตสาหกรรม
  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  
75 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
18
xxx-1901-11xx
25) แอปพลิเคชั่นควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล
  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  
30 ชั่วโมง
-
19
xxx-1105-51xx
26) งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  
30 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
20
xxx-1104-11xx
27) การเขียนโปรแกรม PLC ควบคุม Linear robot ในงานอุตสาหกรรม
  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  
30 ชั่วโมง
-
21
xxx-1101-92xx
29) การตรวจซ่อมบำรุงชุดเก้าอี้ผู้โดยสาร
  โลจิสติกส์และการบิน  
40 ชั่วโมง
-
22
xxx-1101-91xx
30) ซ่อมบำรุงโกลบวาล์วระบบนิวเมติกส์
  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
30 ชั่วโมง
-
23
xxx-1901-11xx
32) งานติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
จำนวน 3 กลุ่ม/ห้อง
24
xxx-1901-11xx
33) งานแจ้งเตือนอัคคีภัยบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
-
25
xxx-1901-11xx
34) งานแจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกยามวิกาลบ้านผู้สูงวัยผ่าน
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
-
26
xxx-1901-12xx
35) สร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม Word Press
  ดิจิทัล  
60 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
27
xxx-1901-12xx
36) การควบคุมไฟฟ้าในบ้านด้วย Web Application
  ดิจิทัล  
42 ชั่วโมง
จำนวน 3 กลุ่ม/ห้อง
 

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ถนน ราชดำเนินนอก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 02 281 5555 ต่อ 5011