โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E)
ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
1 Users online
สถานะระบบ
เปิดระบบ

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 02 281 5555 ต่อ 1409
 
คู่มือการใช้งาน
   นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร และลงสมัครอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้ที่สถานศึกษาที่เปิดรับสมัครรายละเอียดโครงการ


สมัครอบรม


ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

สมัครอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E)
ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ค้นหาจากจังหวัด :


มีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครอยู่ขณะนี้ 20 หลักสูตร
ลำดับ
หลักสูตรที่เปิดอบรม
เวลาฝึก
อบรม
(ชม.)
วันที่รับสมัคร
วันที่อบรม
กลุ่ม/ห้อง
จำนวน
สถานศึกษา
1
133-1108-1118 บริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ รับอีก 20 คน
24
วันนี้ - 2 เม.ย. 2561
2 เม.ย. - 6 เม.ย. 2561
บริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
2
101-1402-2101 อาหารไทยแห่งอนาคต รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 20 เม.ย. 2561
20 เม.ย. - 22 เม.ย. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง
3
060-1101-1101 ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike) (30 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 16 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 27 เม.ย. 2561
ช่างยนต์
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จ.ชัยนาท
4
060-1106-1101 เขียนแบบและทำรายละเอียดงานโครงสร้างด้วยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ (BMI) (30 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 16 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 27 เม.ย. 2561
ช่างไฟฟ้า
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จ.ชัยนาท
5
316-1101-1203 ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่(Big bike) (60 ชั่วโมง)
60
วันนี้ - 23 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
511
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
6
159-1202-1101 จัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบแอฟฟิเคชั่นออนไลน์ (30 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 18 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 27 เม.ย. 2561
คธ.ก.1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง จ.นครราชสีมา
7
216-1105-3101 ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ DUO โดยใช้ U-LNB เทคโนโลยีสำหรับความคมชัดสูง รับอีก 39 คน
6
วันนี้ - 20 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 30 เม.ย. 2561
2
40 คน
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
8
516-1101-1201 ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่(Big bike)
60
วันนี้ - 22 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561
ห้อง 1 ยานยนต์
20 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน จ.ชัยภูมิ
9
516-1801-1102 ออกแบบลายดอกไม้บนผ้าบาติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
30
วันนี้ - 22 เม.ย. 2561
23 เม.ย. - 27 เม.ย. 2561
ห้อง 2 คอมพิวเตอร์
20 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเซียน จ.ชัยภูมิ
10
088-1101-9101 ซ่อมบำรุงโกลบวาล์วระบบนิวเมติกส์
30
วันนี้ - 19 เม.ย. 2561
24 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561
V-ChEPC
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง
11
-1801-1102 ออกแบบลายดอกไม้บนผ้าบาติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับอีก 2 คน
30
วันนี้ - 30 เม.ย. 2561
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
02
20 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
12
156-1702-1104 มัคคุเทศน์ท้องถิ่น (30 ชั่วโมง) รับอีก 7 คน
30
วันนี้ - 1 พ.ค. 2561
1 พ.ค. - 4 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
13
156-1701-1105 Grooming for Hospitality (บุคลิกภาพสำหรับงานบริการ) (30 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 1 พ.ค. 2561
1 พ.ค. - 4 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
14
378-1105-3115 ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ DUO โดยใช้ U-LNB เทคโนโลยีสำหรับความคมชัดสูง (6 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
6
วันนี้ - 1 พ.ค. 2561
1 พ.ค. - 1 พ.ค. 2561
1/1
20 คน
วิทยาลัยเทคนิคระนอง จ.ระนอง
15
413-1402-2131 อาหารไทยแห่งอนาคต รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 4 พ.ค. 2561
6 พ.ค. - 12 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา จ.ยะลา
16
413-1702-3224 ภาษาอังกฤษในงานมัคุเทศก์ 2 (แนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 4 พ.ค. 2561
6 พ.ค. - 12 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา จ.ยะลา
17
539-1101-1101 ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike) (30 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 6 พ.ค. 2561
7 พ.ค. - 11 พ.ค. 2561
ห้อง 1
20 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
18
077-1105-5102 งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (30 ชั่วโมง) รับอีก 20 คน
30
วันนี้ - 27 เม.ย. 2561
7 พ.ค. - 11 พ.ค. 2561
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
19
214-1105-5201 สร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม รับอีก 20 คน
36
วันนี้ - 8 พ.ค. 2561
8 พ.ค. - 12 พ.ค. 2561
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย
20
315-1108-1118 บริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ รับอีก 20 คน
24
วันนี้ - 12 พ.ค. 2561
12 พ.ค. - 14 พ.ค. 2561
1
20 คน
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
พบทั้งหมด 20 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

รายชื่อหลักสูตรที่สอดคล้องกับกลุ่ม New Engine of Growth (First S-Curve)

จำนวน 53 หลักสูตร
ลำดับ
รหัสหลักสูตร
หลักสูตร
กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เวลาฝึกอบรม
เปิดรับสมัคร
1
xxx-1101-11xx
งานวิเคราะห์ปัญหารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ด้วย Diagnosis System
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
2
xxx-1101-11xx
ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
3
xxx-1101-12xx
ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่(Big bike)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
60 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
4
xxx-1101-83xx
ช่างขัดเคลือบสีรถยนต์โดยใช้น้ำยาสมัยใหม
  ยานยนต์สมัยใหม่  
75 ชั่วโมง
-
5
xxx-1101-91xx
งานบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์เรือเจ็ทสกี YAMAHA รุ่น Wave Runner FZR
  ยานยนต์สมัยใหม่  
15 ชั่วโมง
-
6
xxx-1101-91xx
บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเรือเจ็ตสกี YAMAHA รุ่น Wave Runner FZR
  ยานยนต์สมัยใหม่  
21 ชั่วโมง
-
7
xxx-1105-51xx
ควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้วยสวิตซ์เกียร์ (Hight Voltage Control by Switchgears)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
8
xxx-1101-91xx
ตรวจและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
9
xxx-1101-91xx
ตรวจและบำรุงรักษาแหนบรับไฟฟ้าบนรถไฟฟ้า
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
10
xxx-1101-91xx
งานซ่อมบำรุงล้อรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
11
xxx-1603-11xx
ดับไฟชั้นสูงในเรือ (IMO Model Course 2.03)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
12
xxx-1102-11xx
ช่างควบคุมเครื่องกล CNC (Computer Numerical Control)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
13
xxx-1102-13xx
เทคโนโลยีปรับฉีดพลาสติก
  ยานยนต์สมัยใหม่  
75 ชั่วโมง
-
14
xxx-1101-83xx
เทคโนโลยีงานซ่อมตัวถังรถยนต์
  ยานยนต์สมัยใหม่  
75 ชั่วโมง
-
15
xxx-1105-31xx
ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ DUO โดยใช้ U-LNB เทคโนโลยีสำหรับความคมชัดสูง
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
6 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
16
xxx-1105-51xx
ควบคุมกระบวนการผลติด้วยระบบปฏิบัติการ Distributed Control System (DCS) Centum VP
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
30 ชั่วโมง
-
17
xxx-1105-52xx
สร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
36 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
18
xxx-1108-11xx
บริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
24 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
19
xxx-1104-13xx
เทคโนโลยีระบบลิฟต์และการซ่อมบำรุง
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
75 ชั่วโมง
-
20
xxx-1702-11xx
มัคคุเทศน์ท้องถิ่น
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
21
xxx-1702-11xx
จัดการงานห้องพักแบบโฮมสเตย์
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
-
22
xxx-1702-11xx
งานต้อนรับผู้เข้าพักแบบโฮมสเตย์
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
-
23
xxx-1703-22xx
ภาษาอังกฤษในงานมัคุเทศก์ 1 (แนะนำที่พักนักท่องเที่ยวโดยใช้ ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์ )
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
42 ชั่วโมง
-
24
xxx-1702-32xx
ภาษาอังกฤษในงานมัคุเทศก์ 2 (แนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ ภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์)
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
25
xxx-1701-11xx
Grooming for Hospitality (บุคลิกภาพสำหรับงานบริการ)
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
26
xxx-1702-12xx
ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
42 ชั่วโมง
-
27
xxx-1202-11xx
จัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบแอฟฟิเคชั่นออนไลน์
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
28
xxx-1504-12xx
การปลูกพืชผักด้วยแสงอาทิตย์เทียม
  เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
36 ชั่วโมง
-
29
xxx-1501-12xx
ผลิตเพาะพันธุ์กล้าอ้อยโดยใช้ตาอ้อย (เพิ่มปริมาณและปราศจากโรค)
  เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
51 ชั่วโมง
-
30
xxx-1504-13xx
เทคโนโลยีผลิตปาล์มน ้ามันสมัยใหม
  เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
75 ชั่วโมง
-
31
xxx-1402-21xx
อาหารไทยแห่งอนาคต
  แปรรูปอาหาร  
30 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
32
xxx-1402-21xx
อาหารหวานไทยแห่งอนาคต
  แปรรูปอาหาร  
30 ชั่วโมง
-
33
xxx-1105-53xx
งานควบคุมหุ่นยนต์การผลิตในงานอุตสาหกรรม
  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  
75 ชั่วโมง
-
34
xxx-1901-11xx
แอปพลิเคชั่นควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล
  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  
30 ชั่วโมง
-
35
xxx-1105-51xx
งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
36
xxx-1205-11xx
งานตรวจรับสินค้า (Good Receiving)
  โลจิสติกส์และการบิน  
30 ชั่วโมง
-
37
xxx-1101-92xx
บริการล้อยางและระบบเบรกอากาศยานส่วนบุคคล
  โลจิสติกส์และการบิน  
60 ชั่วโมง
-
38
xxx-1101-92xx
การตรวจซ่อมบำรุงชุดเก้าอี้ผู้โดยสาร
  โลจิสติกส์และการบิน  
40 ชั่วโมง
-
39
xxx-1404-35xx
การบริบาลผู้สูงอายุ
  การแพทย์ครบวงจร  
150 ชั่วโมง
-
40
xxx-1101-91xx
ซ่อมบำรุงโกลบวาล์วระบบนิวเมติกส์
  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
41
xxx-1101-91xx
ซ่อมบำรุงวาล์วผีเสื้อระบบนิวเมติกส์
  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
30 ชั่วโมง
-
42
xxx-1901-11xx
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
-
43
xxx-1104-11xx
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับปั๊มแรงเหวี่ยงโดยการควบคุม ผ่านสมาร์ทโฟน
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
-
44
xxx-1901-11xx
งานแจ้งเตือนอัคคีภัยบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝังตัว
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
-
45
xxx-1901-11xx
งานแจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกยามวิกาลบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
-
46
xxx-1801-11xx
ออกแบบลายดอกไม้บนผ้าบาติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
จำนวน 2 กลุ่ม/ห้อง
47
xxx-1106-11xx
เขียนแบบและทำรายละเอียดงานโครงสร้างด้วยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ (BMI)
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
จำนวน 1 กลุ่ม/ห้อง
48
xxx-1205-11xx
พนักงานขับรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน
  โลจิสติกส์และการบิน  
30 ชั่วโมง
-
49
xxx-1205-11xx
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  โลจิสติกส์และการบิน  
30 ชั่วโมง
-
50
xxx-1101-11xx
ช่างบริการจักรยายนต์ขนาดใหญ่ (พัฒนาใหม่)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
51
xxx-1224-00xx
นวัตกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยใช้แอพพิเคชั่นบนมือถือ
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
-
52
xxx-1503-11xx
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยเทคโนโลยีการทำแห้งเเบบแช่เยือกแข็ง
  แปรรูปอาหาร  
30 ชั่วโมง
-
53
xxx-1101-84xx
ซ่อมบำรุงเครื่องเรือ Out Board
  ยานยนต์สมัยใหม่  
75 ชั่วโมง
-
 

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ถนน ราชดำเนินนอก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 02 281 5555 ต่อ 1409